Noordeuropareizen

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer u gegevens verstrekt aan Scan Britain, vallen deze gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Scan Britain respecteert uw privacy bij gebruik van onze website en wanneer u gegevens achterlaat bij een reservering, informatieaanvraag of een inschrijving voor onze e-mail nieuwsbrief.

Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beschermd.
Scan Britain houdt zich in alle gevallen aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verzameling/invullen van persoonsgegevens en gebruikersinformatie

Bij het aanvragen van een offerte, het maken van een boeking of het aanvragen van onze nieuwsbrieven, wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. Met deze gegevens wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van alle noodzakelijke informatie m.b.t. uw offerteaanvragen en boekingen en enkele keren per jaar relevante informatie via de nieuwsbrief, indien u hebt aangegeven deze te willen ontvangen.

Tijdens het boekingsproces voor het definitief boeken van een reis word u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij verzoeken u de thuisblijvers zelf te informeren over het feit dat Scan Britain hun gegevens in bezit heeft en uitsluitend zal gebruiken in noodgevallen of calamiteiten.

Noodzakelijke verwerking van uw persoonsgegevens

Om de service aan de leveranciers van onze reizen op verantwoorde wijze en  zo goed mogelijk te leveren, is het noodzakelijk een deel van uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële doeleinden.

Bij reizen naar het buitenland, kunnen wij verplicht worden door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten, dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere toepasselijke doeleinden.

Indien u niet langer wenst opgenomen te worden in ons adressen bestand voor de nieuwsbrief, laat het ons per e-mail weten en indien u als boeker of offerteaanvrager uit ons adressenbestand wilt worden verwijderd, stuurt u een e-mail of een brief naar:

Scan Britain
Zuiderhout 92
1695 AW Blokker

 

E-mail: info@scanbritain.nl
Website: www.scanbritain.nl
Website: www.noordeuropareizen.nl

 

Als u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Scan Britain.
Wij zullen u dan de gegevens verstrekken.

Scan Britain behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen en aanvullingen op de hoogte bent.